VEREJNÁ ZBIERKA

NA OBNOVU RODNÉHO DOMU A. H. ŠKULTÉTYHO MÔŽETE PRISPIEŤ AJ V ULICIACH MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
 
 

Priebeh verejnej zbierky č.1>>>

Návrh na predĺženie lehoty VZ>>>

Predbežná správa o vykonávaní verejnej zbierky č.2>>>

Predbežná správa o vykonávaní verejnej zbierky>>>

 

OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

 

vyhlasuje

 

VEREJNÚ ZBIERKU

NA OBNOVU RODNÉHO DOMU

AUGUSTA HORISLAVA ŠKULTÉTYHO

VO VEĽKOM KRTÍŠI

 

Čas konania verejnej zbierky: od 01.03.2018 do 28.02.2019

 

Číslo osobitného účtu: OTP Banka

IBAN: SK32 5200 0000 0000 1778 9765

 

 

 

 

Vyhlásenie verejnej zbierky >>>

 

 

 

 Viac tu: https://oz-spolocnostahs.webnode.sk/

 

 

Dni A. H. Škultétyho 2018

Po stopách Boženy Slančíkovej Timravy

Vydali sme monografiu "Matej Hrebenda Hačavský"

        Dňa 17. marca 2017 sa v komunitnej miestnosti Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnila prezentácia zaujímavej monografie Mgr. Danky Šagiovej "Matej Hrebenda Hačavský". Knihu do života čitateľskej obce uviedol dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD a prodekanka FM PEVŠ v Bratsilave PhDr. Mária Macková, PhD., rodáčka z Hačavy. Knihu vydalo OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho. Za finančnú pomoc patrí poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Mestu Veľký Krtíš, rodine, kolegom a známim, ktorí na účel vydania publikácie poskytli 2% zo svojich daní OZ. V duchu posolstva kolportéra Mateja Hrebendu, ktorý nezištne zbieral, ochraňoval, darovával knihy a slovenskú spisbu bude kniha bezplatne darovaná knižniciam, školám, vzdelávaícm a kultúrnym inštitúciaám a všetkým, ktorí prejavia záujem dozvedieť sa viac o výnimočnej osobnosti našich kultúrnych dejín.

 

Krst knihy Matej Hrebenda Hačavský

Projekt „ Tvorivé dielne a výskum autentického folklóru z Hontu, obce Cerovo“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.        

Stretnutie generácií

Škultétyho rečňovanky

Dni A. H. Škultétyho 2016

Spoločnosť A. H. Škultétyho Vás pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu Dni A. H. Škultétyho 2016, ktoré sa uskutoční 
 
dňa 26. mája 2016 o 9,00 hod. 
v priestoroch komunitnej miestnosti Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho 
 
Program:
"Spolupráca A. H. Škultétyho, Ľudovíta Štúra a Mateja Hrebendu", prednáška
"A. H. Škultéty: Posolstvo života a diela", prezentácia hraného dokumentárneho filmu.
 
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou 
Mesta Veľký Krtíš, Banskobystrického samosprávneho kraja, 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Spoločnosti A. H. Škultétyho a Matice slovenskej.
 
_________________________________________________________________________________
 
 
Dňa 10. marca 2016 sa uskutočnilo otvorenie Dní A. H. Škultétyho 2016 vrámci ktorého predsedníčka OZ Mgr. Mária Hroncová odprezentovala publikáciu "Pamätnica OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho". Prítomní si vypočuli prednášku venovanú 220. výročiu narodenia Mateja Hrebendu Hačavského, národného buditeľa, veršovníka, zberateľa a ochrancu starých tlačí a kolportéra slovenských kníh. Súčasťou podujatia bolo otvorenie výstavy kníh Vydavateľstva Matice slovenskej. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Veľký Krtíš, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. a Matice slovenskej.
 

Škultétyho rečňovanky 2015 (fotogaléria)

Dni A. H. Škultétyho - slávnostné otvorenie v Dolných Strhároch (fotogaléria)